Diplomové práce


 Rok

 Meno

 

 

1977

Ivan

Varga

 

1977

Daniela

Černá

  

1977

Eulália

Boháčová

  

1977

Jozef

Broš

 

1978

Karol

Šiška

 

1978

Ján

Walach

 

1978

Mikuláš

Fekete

 

1978

Dušan

Belko

 

1978

Alojz

Škoda

 

1979

Juraj

Gomory

 

1979

Roman

Kacina

 

1979

Igor

Rybajlák

 

1979

Jozef    

Kertész

 

1980

Eva

Karnišová

 

1980

Zuzana

Laurincová

 

1980

Jozef

Miklovič

 

1980

Vladimír

Briš

 

1980

Tatiana

Rešetová

 

1981

Ivan

Rizman

 

1981

Mária

Buchová

 

1981

Vladimír

Chrenko

 

1981

Miloš

Bobáľ

 

1981

Daniela

 Poórová

 

1981

Mária

Bobáľová

 

1982

Viera

Horáková

 

1982

Jozef

Polák

 

1982

Helena

Kramárová

 

1982

Jaroslav

Horák

 

1982

Elena

Jakabová

 

1982

Gejza

Kmethy

 

1983

Vojtech

Domik

 

1983

Roman

Holička

 

1983

Alica

 Albertová

 

1983

Karol

Jurkovič

 

1983

Jaroslava

 Śušotová

 

1983

Jaroslava

Gelatíková

 

1984

Perla

Kohútová

 

1984

Lídia

Štyráková

 

1984

Ernest

Bleho

 

1984

Erika

Pčolinská

 

1985

Ján

Minarovič

 

1985

Miroslav

Zechel

 

1985

Milan

Frlička

 

1985

Peter

Ambros

 

1986

Janka

Kramárová

 

1986

Mária

Chrapeková

 

1986

Magda

Bašňaková

 

1986

Maroš

Ikrényi

 

1986

Ladislav

Košťál

 

1987

Terézia

Vácziová

 

1987

Jozef

Tokarčík

 

1987

Gabriel

Varga

 

1987

Fedor

Halás

 

1988

Emília

 Marunová

 

1988

Eva

 Brixová

 

1988

Slávka

 Zlámalová

 

1988

Melánia

Ivaničová

 

1989

Otília

 Káčerová

 

1989

Ivan

Prekop

 

1990

Anna

Dovičičová

 

1990

Gabriela

Ďurecová

 

1990

Jana

 Kompaníková

 

1990

Ladislav

Grebec

 

1992

Alena

Katočová

 

1992

Zdenka

Farkašová

 

1992

Jana

 Mrázková

 

1992

Beata

Bandyová

 

1996

Slávka

Dančová

 

 2001

 Róbert

 Manduch

 

 2001

 Pavol

 Jakubec

 

 2001

 Vladimír

 Gubala

 

 2002

 Mária

 Gardiánová

 

 2003

 Richard

 Šiška

 

 2004

 Dagmar

 Winklerová

 

 2004

 Juraj

 Železník

 

 2006

 Marcela

 Remenárová

 

 2007

 Pavol

 Petráš

 

 2010

 Martina

 Uhrínová

 

 2012

 Monika

 Tomanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag