Dizertačné práce


2001 Andrej Kolarovič Kryštalizáciou indukovaná asymetrická transformácia (CIAT) v syntéze aminokyselín
2005 Pavol Jakubec Využitie CIAT v syntéze prírodných látok a ich neprírodných analógov
2012 Andrej Ďuriš Chirálne α-aminobutanolidy - syntetické aplikácie
2013 Daniela Moravčíková Inhibítory syntézy a metabolizmu sfingolipidov

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag