Rigorózne práce


2004 Richard Šiška Substituované furoyl-L-alaníny
2005 Mária Gardiánová Príprava voľných γ-oxo-α-amino kyselín
2005 Juraj Železník Štúdium Pictetovej-Spenglerovej rekacie derivátov homofenylalanínu a jeho heteroanalógov

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag