RIEŠITELIA


Riešitelia projektu ITMS 26220220093 za partnera STU
                                                 

 Doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD

zodp. riešiteľ projektu za STU                                                                                 

prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.

 

doc. Ing. František Považanec, PhD.

 

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.

 

RNDr. Anna Koreňová, PhD.

 

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

 

Ing. Andrej Ďuriš, PhD.

 

Ing. Daniela Moravčíková, PhD. 

 

Mgr, Ľuboš Slížik

 

Ing. Jozef Markus

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag