Lipstatín - užitočný metabolit Streptomyces toxytricini


Lipstatín je účinný inhibítor pankreatickej lipázy. Jeho tetrahydroderivát (orlistat, XENICAL) sa používa pri liečbe obezity.

• prírodná látka produkovaná kmeňom  Streptomyces toxytricini


• ireverzibilný inhibítor pankreatickej lipázy


• tetrahydrolipstatín (Orlistat) sa v lekárskej praxi využíva ako liek proti obezite

Tvorba a funkcia sekundárnych metabolitov  Streptomyces toxytricini

minimová práca (Ing, Michal Híreš)


Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag