NOVINKY


Lipstatín - užitočný metabolit Streptomyces toxytricini


07.10.2013
Lipstatín je účinný inhibítor pankreatickej lipázy. Jeho tetrahydroderivát (orlistat, XENICAL) sa používa pri liečbe obezity.
Čítajte viac >

Revízia štruktúry prvého vnútrobunkového inhibítora prenosu ceramidov Z ER do Golgiho aparátu.


23.04.2013
Multigramová syntéza HPA-12, prvého inhibítora nevezikulárneho transportu ceramidov a revízia konfigurácie účinného stereoizoméru z pôvodného anti-(R,R)- na syn-(R,S)-diasteromér.
Čítajte viac >

Nové knihy na Detašovanom pracovisku


23.04.2013
NOVÉ KNIHY ITMS26220220093 V rámci projektu Výskum biotechnológií v polupráci s akademickou sférou získalo Detašované pracovisko viac ako 50 nových kníh z oblastí organickej chémie, biochéme, metabolitov lipidov a sfingolipidov.
Čítajte viac >

PRÍSTROJE zakúpené z projektu ITMS26220220093


23.04.2013
Nové prístroje a zaradenia, ktoré boli získané z prostriedkov EU projektu Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou ITMS 26220220093, boli inštalované na Detšovanom pracovisku v priebehu mesiacov február - marec 2012.
Čítajte viac >

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag