PRÍSTROJE zakúpené z projektu ITMS26220220093


Nové prístroje a zaradenia, ktoré boli získané z prostriedkov EU projektu Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou ITMS 26220220093, boli inštalované na Detšovanom pracovisku v priebehu mesiacov február - marec 2012.

Nové prístroje a zaradenia, ktoré boli získané z prostriedkov EU projektu Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférouITMS 26220220093, boli inštalované na Detšovanom pracovisku v priebehu mesiacov február - marec 2012.

Študenti a pracovníci DP FCHPT STU Hlohovec získali nové možnosti pre urýchlenie a zjednodušenie výskumu inhibítorov metabolizmu lipidov a sfingolipidov.   

PristrojeEUgrant.pdf

 

Výskum biotechnológií

v spolupráci 

s akademickou

sférou.

 

Spoločný projekt Biotika a.s. a STU  (ITMS 26220220093) riešený na Detašovanom pracovisku FCHPT STU Hlohovec zameraný  na výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov a na výskum nového postupu na prípravu vybraného enzýmového inhibítora.

Projekt je súčasťou OP Výskum a vývoj, výzvy OPVaV - 2009/2.2/03-SORO.

doba riešenia 07/2010 - 06/2014 

Operacny program vyskum a vyvoj euflag